Методичне об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін

Проблема, над якою працює методичне об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін

у 2020/2021 н.р.:

Забезпечення якісною освітою в умовах особистісно-орієнтованого навчання та виховання учнів-спортсменів Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю.

Мета: створення умов для формування всебічно розвиненої, освіченої особистості з високим рівнем соціалізації та активною громадянською позицію.

 1. Завдання:
 • Сприяти формуванню навичок логічно-понятійного мислення, свідомого ставлення до суспільних процесів;
 • Допомагати учням у засвоєнні цінностей суспільства, в якому вони живуть;
 • Створювати умови для формування навичок самоосвіти;
 • Заохочувати обдарованих дітей до розвитку своїх здібностей;
 • Впроваджувати індивідуальний підхід до кожного учня;
 • Впроваджувати національно-патріотичне виховання учнів-спортсменів.
 1. Умови реалізації:
 • Проведення уроків на високому навчально-методичному рівні;
 • Організація позаурочної виховної діяльності у вигляді предметних тижнів, екскурсій, загальноліцейних заходів;
 • Проведення предметних олімпіад;
 • Навчально-методична та  психолого-педагогічна підготовка учнів до складання ДПА та ЗНО;
 • Зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів й залучення учнів до виготовлення наочних засобів навчання;
 1. Документація:
 • банк даних вчителів методичного об’єднання;
 • перелік тем самоосвіти вчителів методичного об’єднання;
 • план засідань вчителів методичного об’єднання;
 • протоколи засідань вчителів методичного об’єднання;
 • аналіз роботи за минулий рік;
 1. Змістом діяльності методичного об’єднання є:   

     а) Планування й організація роботи методичного об’єднання:

 • розробка календарного планування уроків;
 • розробка методичного супроводу навчально-виховного процесу;
 • розробка засобів поточного та підсумкового контролю успішності учнів;
 • планування та проведення предметних тижнів вчителями методичного об’єднання

     б) Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки вчителів з питань психології та педагогіки навчально-виховного процесу;
 • визначення й затвердження тем самоосвіти вчителів методичного об’єднання;
 • надання адресної методичної допомоги (групові, індивідуальні консультації).

     в) Здійснення аналізу якості навчально-виховного процесу:

 • стан виховання в процесі навчання;
 • створення додаткового простору для самореалізації особистості у позаурочний час;
 • науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • моніторинг рівня засвоєння знань учнів.
 1. Систематизація, узагальнення й пропаганда передового педагогічного досвіду:
 • розробка методичних рекомендацій з пріоритетних напрямків роботи;
 • підготовка творчих звітів;
 • обмін передовим педагогічним досвідом.

 

Відомості про вчителів МО природничо-математичних дисциплін

станом на 2020/2021 н.р.

№ з\п ПІБ викладача МО Освіта, фах Кваліфікаційна категорія/педагогічне звання Загальний педстаж Останній рік проходження курсової перепідготовки Рік атестації Примітка
1 Кравченко Людмила Петрівна Вища, ХДУ ім. Горького, біологія, викладач біології та хімії Вища 29 р. 2018 Сумісник
2 Гунбіна Світлана Юріївна Вища, СДПІ ім. Макаренка, фізика и математика, вчитель фізики та математики Вища 22 р. 2014 2016
3 Терещенко Ольга Анатоліївна Вища, ХДУ ім. Горького, прикладна математика,  математик Друга 9 р. 2018
4 Полюхович Наталя Вікторівна Вища, ХДПУ ім. Сковороди, історик, вчитель історії та правознавства; Друга 8 р. 2011 2016
5 Младших Юлія Олександрівна Вища, УІПА, інженер комп’ютерних технологій, викладач дисциплін в галузі комп’ютерних технологій спеціаліст 2 р.
6 Мусаєва Наталя Олексіївна Вища, ХДПУ ім. Сковороди, біологія і хімія, вчитель біології і хімії Вища 20 р. 2018 Сумісник

 

Перелік тем самоосвіти учителів МО природничо-математичних дисциплін

 на  2020/2021 навчальний рік.

№ з\п ПІБ учителів Предмет, що викладається Тема самоосвіти
1 Кравченко Л.П. Біологія Біологічні диктанти в системі контролю на уроках біології
2 Гунбіна С.Ю. Фізіка, математика, астрономія Активні форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики
3 Терещенко О.А.. математика Застосування інтерактивних інноваційних технологій при вивченні математики
4 Младших  Ю.О. інформатика Впроводження діяльнісного підходу на уроках інформатики, як засобу формування життєво компетентнісної особистості
5 Полюхович Н. В. Географія Використання історичних і культурних традицій Харківщини  в становленні громадянина-патріота
6 Мусаєва Н.О. Хімія Значення набутих знань з хімії у повсякденному житті

 

Тематика засідань методичного об’єднання

Зміст заходів Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання

1 засідання (організаційно-інструктивне)

1 Про виконання плану роботи за минулий 2017/2018 навчальний рік

серпень

Кравченко Л.П.
2 Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою  «Забезпечення якісною освітою учнів-спортсменів в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання» Кравченко Л.П.
3 Про розгляд плану роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін, календарно-тематичних планів учителів Кравченко Л.П.
4 Про вивчення рекомендацій щодо викладання предметів в 2018/2019 навчальному році. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів Младших Ю.О.
5 Про розподіл доручень між членами МО Терещенко О.А.

2 засідання

1 Про виконання попередніх рішень

вересень

Кравченко Л.П.
2 Про підготовку матеріалів до І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, географії, хімії, біології Кравченко Л.П.
3 Обговорення єдиного орфографічного режиму Всі вчителі МО
4 Про предметні тижні Відповідальні вчителі
5 Організація  системної   підготовки  учнів  до  проходження  ЗНО Кравченко Л.П.

3 засідання

1 Про виконання попередніх рішень

грудень

Кравченко Л.П.
2 Про аналіз участі учнів у І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з  математики, фізики, географії, хімії, біології Кравченко Л.П.
3 Аналіз успішності учнів за І семестр Кравченко Л.П.
4 Про стан виконання навчального плану і програм на кінець І семестру 2018-2019 навчального року Кравченко Л.П.
5 Про предметні тижні Відповідальні вчителі

4 засідання

1 Про виконання попередніх рішень

січень

Кравченко Л.П.
2 Про аналіз участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з  математики, фізики, географії, хімії, біології Кравченко Л.П.
3 Про обговорення календарно-тематичного планування вчителів м/о на ІІ семестр Кравченко Л.П.
4 Інтерактивні інноваційні технології на уроках природничо-математичних дисциплін Младших Ю.О.

5 засідання

1 Про виконання попередніх рішень

травень

Кравченко Л.П.
2 Про організацію та проведення ДПА Кравченко Л.П.
3 Про організаційні заходи по закінченню навчального року учнями перевідних класів та проведення навчальних екскурсій і практики Кравченко Л.П.
4 Про підсумки роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін 2018-2019 навчальний рік Кравченко Л.П.