Методичне об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін

Тема МО
 Обгрунтування проблеми МО
Дані про викладачів МО
Теми самоосвіти вчителів 
МО план засідань на 2022-2023

Проблема, над якою працює методичне об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін

у 2022/2023 н.р.:

Забезпечення якісною освітою в умовах особистісно-орієнтованого навчання та виховання учнів-спортсменів Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю.

Мета: створення умов для формування всебічно розвиненої, освіченої особистості з високим рівнем соціалізації та активною громадянською позицію.

 1. Завдання:
 • Сприяти формуванню навичок логічно-понятійного мислення, свідомого ставлення до суспільних процесів;
 • Допомагати учням у засвоєнні цінностей суспільства, в якому вони живуть;
 • Створювати умови для формування навичок самоосвіти;
 • Заохочувати обдарованих дітей до розвитку своїх здібностей;
 • Впроваджувати індивідуальний підхід до кожного учня;
 • Впроваджувати національно-патріотичне виховання учнів-спортсменів.
 1. Умови реалізації:
 • Проведення уроків на високому навчально-методичному рівні;
 • Організація позаурочної виховної діяльності у вигляді предметних тижнів, екскурсій, загальноліцейних заходів;
 • Проведення предметних олімпіад;
 • Навчально-методична та  психолого-педагогічна підготовка учнів до складання ДПА та ЗНО;
 • Зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів й залучення учнів до виготовлення наочних засобів навчання;
 1. Документація:
 • банк даних вчителів методичного об’єднання;
 • перелік тем самоосвіти вчителів методичного об’єднання;
 • план засідань вчителів методичного об’єднання;
 • протоколи засідань вчителів методичного об’єднання;
 • аналіз роботи за минулий рік;
 1. Змістом діяльності методичного об’єднання є:   

     а) Планування й організація роботи методичного об’єднання:

 • розробка календарного планування уроків;
 • розробка методичного супроводу навчально-виховного процесу;
 • розробка засобів поточного та підсумкового контролю успішності учнів;
 • планування та проведення предметних тижнів вчителями методичного об’єднання

     б) Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки вчителів з питань психології та педагогіки навчально-виховного процесу;
 • визначення й затвердження тем самоосвіти вчителів методичного об’єднання;
 • надання адресної методичної допомоги (групові, індивідуальні консультації).

     в) Здійснення аналізу якості навчально-виховного процесу:

 • стан виховання в процесі навчання;
 • створення додаткового простору для самореалізації особистості у позаурочний час;
 • науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • моніторинг рівня засвоєння знань учнів.

  г) Систематизація, узагальнення й пропаганда передового педагогічного досвіду:

 • розробка методичних рекомендацій з пріоритетних напрямків роботи;
 • підготовка творчих звітів;
 • обмін передовим педагогічним досвідом.