Правила внутрішнього розпорядку для учнів

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку для учнів 
Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю

1. Права учнів.

Учні Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю  мають право на:

· отримання якісних освітніх послуг в навчальному закладі, організацію інтенсивного та високоефективного навчально-тренувального процесу, забезпечення участі   у змаганнях, створення  сприятливих умов для поєднання інтенсивних тренувань з навчанням, відпочинком, відновленням сил і енергії;

· безпечні умови навчання, тренування та праці в ліцеї, на відповідні вимогам санітарні та гігієнічні умови життєдіяльності під час навчально-виховного та навчально-тренувального процесів, у тому числі – в позаурочний період;

· вибір предметів варіативної складової робочого навчального плану (курсів за вибором, спецкурсів, факультативів і тощо);

·  використання  навчальної, матеріально-технічної, спортивної, лікувально-оздоровчої  бази закладу;

· оптимальні умови для розвитку індивідуальних особливостей, становлення таланту, розвиток обдарованості;

· участь у різних видах навчальної, спортивної, науково-практичної діяльності, змаганнях,  конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

· перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

· участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

· участь в роботі самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами  тощо;

· повагу людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів, переконань;

· захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   і фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

2. Обов’язки учнів.

Учні Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю    зобов’язані:

· оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, передбаченим державним стандартом загальної середньої освіти, набувати компетентностей, що забезпечать їхню життєздатність та конкурентоспроможність по факту закінчення навчального закладу;

·  виконувати вимоги до спортивної підготовленості Типового навчального плану з обраного виду спорту;

· підвищувати свій загальний культурний рівень;

· брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними   програмами   та   навчальним  планом  закладу,  його статутом;

· дотримуватися вимог законодавства,  моральних,  етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

· виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

· брати участь у різних видах трудової діяльності;

· дбайливо ставитися до державного,  громадського і  особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

· дотримуватися вимог  статуту,  правил внутрішнього розпорядку закладу;

· дотримуватися правил особистої гігієни, витримувати санітарно-гігієнічні норми, правила безпеки життєдіяльності;

· дотримуватись режиму роботи ліцею, розкладів навчальних та навчально-тренувальних занять, виховних заходів, графіків чергування у класі та у кімнатах гуртожитку;

· приходити на заняття до ліцею не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку уроку, учням, що мешкають у гуртожитку суворо дотримуватися часу підйому – 07.00 та  відбою – 22.00, режиму роботи їдальні, вчасно приходити на самопідготовку (згідно розкладу);

· дотримуватися вимог щодо належного зовнішнього вигляду :

– вбрання, доречне для навчання – строгі однотонні костюми, джинси, спідниці, светри, блузи, сорочки, відповідне взуття;

–  для тренування – спортивна форма, кросівки чи інше спеціальне взуття;

–  для урочистих заходів – біла сорочка, темні штани (спідниця);

–  для масових спортивних заходів – спортивний костюм у кольорах збірної команди;

– використовувати у приміщенні ліцею   взуття  без високих підборів, не знаходитись у верхньому одязі;

 – не одягати на навчання ніяких прикрас, мати короткий манікюр, щоб запобігти ушкоджень, втрат цінних речей;

· сприяти дотриманню громадського порядку у навчальному закладі, охороні, безпеці здоров’я та життя усіх членів шкільного колективу;

· підтримувати позитивний соціально-психологічний клімат в освітньому середовищі, дотримуючись правил ділового етикету у спілкуванні з однолітками та дорослими;

· брати участь в різноманітних заходах, організованих у ліцеї та за його межами, з метою формування інформаційної, комунікативної, соціальної та полікультурної компетенцій;

· своїм рівнем інтелектуально-творчих, спортивних досягнень сприяти ствердженню та закріпленню позитивного іміджу ХРЛІСП на ринку освітніх послуг.

3. Перелік забороненого.

Учням Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю    категорично забороняється:

· припускатися пропусків занять без поважної причини, у разі наявності поважної причини – залишати навчальний заклад без попередження класного керівника і (або) вихователя;

· порушувати дисципліну під час навчальних занять та виховних заходів, на перервах, залишати клас (спортивну залу, актову залу тощо) без дозволу педагога;

· припускатися дій, у тому числі – у формі висловлень, що порушують права працівників закладу, а також інших учасників навчально-виховного процесу, зокрема – на охорону та захист людської честі та гідності;

· розв’язувати будь-які конфліктні ситуації шляхом насильства, з’ясовувати особистісні, неформальні стосунки один з одним без присутності педагогічних працівників закладу;

· виходити за межі  території ліцею протягом навчального дня, а також у вечірній час;

· на свій розсуд, без узгодження з педагогом (іншим відповідальним працівником навчального закладу) користуватися шкільним майном, своїми діями приносити збитки навчально методичній та матеріально-технічній базі ХРЛІСП;

· використовувати мобільні телефони, фотоапарати та іншу індивідуальну техніку під час навчально-виховного процесу, якщо цього не потребує зміст заняття або дозволено вчителем;

· приносити в навчальний заклад   вогнепальну, холодну зброю, алкогольні та тютюнові вироби, наркотичні засоби, порнографічну продукцію;

· вживати і розповсюджувати наркотичні, токсичні тощо препарати, тютюн та алкоголь у приміщенні навчального закладу та на його території, поза нею;

· використовувати піар-технології у будь-яких видах та формах на підтримку або засудження політичних партій, релігійних течій, конфесій, угрупувань тощо, зокрема – молодіжних, у навчальному закладі та його території;

· хлопцям знаходитися у кімнатах дівчат і навпаки;

· вживання в ліцеї окрашених напоїв (фанта, кола тощо),  продуктів швид­кого харчування (чіпси, сухарики тощо);

· вживання в ліцеї учнями жувальних гумок з метою попередження удавлення дітей та ушкоджень шкільного майна, особистих речей учнів.

4. Відповідальність за порушення.

4.1. Учні Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю, що припустилися порушень, визначених даними Правилами внутрішкільного розпорядку, можуть бути притягнені до відповідальності громадського, адміністративного характеру на шкільному рівні, у разі потреби – в присутності батьків (осіб, що їх замінюють), із залученням фахівців спеціальних установ, служб, організацій, з якими взаємодіє навчальний заклад. У випадку, якщо притягнення до відповідальності виходить за межі компетенції установи освіти, учень притягується до відповідальності іншими уповноваженими органами, зокрема – за поданням директора ХРЛІСП.

4.2. Учні ліцею-інтернату, які не засвоюють загальноосвітню та спортивну програму, мають відхилення у стані здоров”я, систематично порушують дисципліну, спортивний режим, правила внутрішнього розпорядку, за рішенням педагогічної ради відраховуються із закладу та переводяться до загальноосвітньої школи за місцем проживання

5. Заохочення за успіхи.

5.1. Успіхи школярів, їхні  досягнення в навчальній, спортивній  інших галузях діяльності заохочуються в обов’язковому порядку.

5.2. До учнів Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю    можуть бути застосовані різні форми заохочень:

– за активну участь в окремих шкільних, позашкільних заходах, сумлінне виконання громадських доручень тощо – у вигляді запису-подяки у щоденнику;

– за активну участь у житті класу та ліцею, роботі органів шкільного самоврядування, активну участь у благоустрої навчального закладу тощо – нагородження грамотою шкільного рівня (на підставі рішення Ради ХРЛІСП за поданням класного керівника, вихователя або іншого співробітника закладу);

– за особливі успіхи у навчанні, спортивні досягнення, участь у роботі Малої академії наук, участь у інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня – нагородження грамотою шкільного рівня (на підставі рішення Ради ХРЛІСП за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);

– за особливі успіхи у навчанні, високі спортивні досягнення, досягнення у роботі Малої академії наук, в інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня – розміщення фотокартки із зазначенням значущих досягнень на дошці пошани у закладі (за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);

– за здобуття призового місця (І-ІІІ) на ІІ-III етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, за високі досягнення в спорті,   роботі Малої академії наук, перемогу у ІІ-ІІІ етапах інтелектуально-творчих конкурсів та турнірів – нагородження грамотами регіональних рівнів тощо, пам’ятними подарунками тощо (за поданням Ради навчального закладу);

– за високі досягнення у навчанні – нагородження Похвальним листом (8, 10 класи), отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою (9 клас), отримання атестата особливого зразку, нагородження срібною або золотою медаллю (11 клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

– за особливі успіхи у вивченні окремих предметів – нагородження Похвальною грамотою (11 клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

– за високі навчальні досягнення, результативність участі в олімпіадах, інтелектуально-творчих конкурсах, турнірах тощо, які сприяють  позитивному іміджеві навчального закладу, підвищенню його рейтингу на рівні регіону, Всеукраїнському та міжнародному рівнях – відзначення премією «Кращий учень ліцею» відповідно до вікової категорії учня (на підставі рішення Ради ХРЛІСП, за підтримки адміністрації закладу та батьківської громадськості).

5.3. Заохочення учнів відтворюються в їхніх особових справах класним керівником по закінченні навчального року.

6. Правила внутрішнього розпорядку для батьків учнів (осіб, що їх замінюють).

6.1. Права батьків (осіб, що їх замінюють).

Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:

– брати участь у роботі органів державно-громадського самоврядування шкільного рівня (батьківському комітеті класу, батьківському комітеті ліцею, Раді ХРЛІСП, конференції);

– вносити пропозиції щодо поліпшення якості освітніх послуг у ліцеї, організації навчально-виховного і навчально-спортивного процесів, покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази ХРЛІСП, брати участь у їх реалізації на благодійних началах;

– звертатися до педагогічних працівників навчального закладу в індивідуальному порядку, колективній формі щодо вирішення питань навчання, тренування, виховання та розвитку дитини, проблем в учнівському колективі;

–  отримувати від навчального закладу кваліфікаційної допомоги (інформаційної, консультативної та іншого порядку) щодо дотримання, охорони та захисту прав, свобод та інтересів дитини, членів його сім’ї;

– вимагати дотримання в навчальному закладі громадського порядку, всіх видів безпеки життєдіяльності, всебічно цьому сприяючи.

6.2. Обов’язки батьків (осіб, що їх замінюють).

Батьки та особи, що їх замінюють, зобов’язані:

– неухильно дотримуватись чинного законодавства, зокрема, що діє в сфері освіти;

– знати та дотримуватись положень основних організаційно-правових документів ліцею (Статуту, Положення про Раду школи, Батьківську раду школи та ін.), сприяти їхньому неухильному дотриманню з боку дітей;

–     постійно піклуватися про фізичне, психічне, емоційне здоров’я дитини, створювати оптимальні умови для  формування її як особистості, для розвитку  індивідуальних здібностей учня;

– забезпечувати дитині гідне утримання, відповідні умови для навчальних та тренувальних занять, занять за інтересами та для проживання у гуртожитку;

– здійснювати контроль за рівнем організації та якості дозвілля дітей у позаурочний час;

– проводити систематичну роботу з дитиною з метою її безпеки, профілактики травматизму та нещасних випадків, з метою недопущення впливу на дитину негативних соціальних явищ (тютюнопаління, наркоманії, комп’ютерної залежності та ін.);

– систематично відвідувати навчальний заклад для з’ясування питань навчання, виховання і розвитку дитини як в індивідуальному порядку, так і за запрошенням на батьківські збори, на інші заходи, що стосуються взаємодії сім’ї та ліцею.

6.3. Перелік забороненого.

Батькам (особам, що їх замінюють) забороняється:

–  ухилятися від виконання своїх обов’язків, утримання, забезпечення відповідних умов для навчальних занять стосовно дітей;

–  перешкоджати відвідуванню дітьми навчальних занять, запобігати  розвиткові особистих здібностей дітей, формуванню в них основних компетенцій;

–  застосовувати стосовно дітей будь-які форми психічного або фізичного насилля, припускатися жорстокого поводження з дітьми;

–  незаконно використовувати дитячу працю, допускати участь дітей у будь-яких торгівельних операціях;

–  змушувати дитину брати участь у релігійних заходах, діяльності політичних партій, інших угрупувань тощо;

–  перебувати у приміщенні закладу під час навчальних занять без дозволу чергового адміністратора, без супроводу педагогічного працівника (класного керівника);

–  з’ясовувати у приміщенні та на території ліцею будь-які стосунки, непорозуміння, розв’язувати будь-які конфліктні ситуації з дітьми (як власними, так і з тими, що не входять у склад сім’ї) без присутності педагогічних працівників закладу;

–  перешкоджати своїми діями навчально-виховному процесу (в тому числі – відволікати вчителя від виконання своїх обов’язків для вирішення організаційних, господарчих питань, з’ясування непорозумінь тощо);

–  перебувати на території закладу у нетверезому стані, під дією наркотичних, токсичних речовин тощо;

–  палити у приміщенні ліцею, на її території, поряд з територією ХРЛІСП;

–  перебувати в осінньо-зимовий період у верхньому одязі в навчальних приміщеннях закладу.

6.4. Відповідальність за порушення.

Батьки (особи, що їх замінюють), які припустилися порушень, визначених даними Правилами внутрішкільного розпорядку, притягуються за поданням керівника або уповноваженого ним працівника до відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.5. Заохочення.

До батьків (осіб, що їх замінюють) можуть бути застосовані різні форми заохочень: відзначення подякою, грамотою шкільного рівня – за активну участь у житті класу, за відповідальне ставлення до виховання сина/доньки (за поданням класного керівника); за активну участь у житті ліцею (за поданням батьківського комітету). Батьки, діти яких стали переможцями Всеукраїнських  олімпіад з базових дисциплін, Всеукраїнських та міжнародних спортивних  змагань, інтелектуально-творчих конкурсів, Малої академії наук у ІІ-IV етапах або отримали атестат особливого зразку та нагороджені медаллю, заохочуються подякою за поданням керівництва навчального закладу при погодженні Радою ХРЛІСП.