План роботи методичної ради

Єдина педагогічна тема, над якою працює педагогічний колектив ліцею-інтернату:

 «Створення оптимальних умов для навчання, виховання та тренування учнів-вихованців спортивного ліцею-інтернату на національно-патріотичних засадах»».

Методична тема: «Забезпечення якісною освітою учнів-спортсменів в умовах особистісно-орієнтованого навчання та виховання».

План роботи методичної ради

Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю

І. Загальні положення і основні завдання МР  ХРЛІСП

Методична рада ХРЛІСП – це колективний орган управління організаційно-методичною роботою, який керується у своїй діяльності «Положенням про методичну раду» і покликаний сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, зокрема з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу в ліцеї-інтернаті.

ІІ. Головна мета діяльності методичної ради:

·        кадрове та науково-методичне забезпечення освітнього процесу;

·        упровадження в освітній процес інноваційних методик і технологій трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів ХРЛІСП;

·        розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;

·        вивчення, накопичення, апробація, впровадження в практику перспективного досвіду вчителів новаторів, нових освітніх технологій та систем;

·        підвищення якості знань здобувачів освіти з предметів навчального плану, реалізація проекту „Обдарованість”;

·        підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи  шкільних методичних об’єднань, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад;

·        підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

·        удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, життєдіяльності навчального закладу;

·        забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

·        підвищення іміджу  ХРЛІСП;

·        підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

·        поширення передового педагогічного досвіду працівників ХРЛІСП  шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;

·        створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності освітнього процесу.

ІІІ. МР є дорадчим органом педагогічної ради ліцею. Спільними завданнями МР і педагогічної ради є:

·        робота над проблемною темою ліцею-інтернату;

·        підвищення професійної компетентності, педагогічної майстерності вчителів та вихователів ХРЛІСП, активізація їхньої творчої діяльності;

·        прогнозування розвитку навчального закладу;

·        упровадження інноваційних освітніх технологій;

·        визначення шляхів підвищення ефективності освітнього процесу ХРЛІСП;

·        розробка змісту, форм і технологій виховання учнів ХРЛІСП.

План засідань методичної ради на 2018/2019 навчальний рік 

№ з/п Тема Дата Відповідальні
1

 

 

1. Обговорення й затвердження плану  роботи методичної ради, методичних об’єднань  на 2018/2019 навчальний рік.

2. Про підготовку й проведення

І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

Серпень

2018

Вишня І.М.,

Гунбіна С.Ю., керівники МО

2

 

 

 

 

 

 

1. Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь учнів у ІІ етапі.

2. Про впровадження інноваційних технологій  в освітній  процес.

3. Про удосконалення навчально-тренувального процесу на основі сучасних технологій спортивного тренування.

Жовтень

2018

Вишня І.М.,

Гунбіна С.Ю., керівники МО

3

 

1. Про підсумки участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

2. Про аналіз результативності освітньої і спортивної діяльності учнів у І семестрі 2018/2019 навчального року

Грудень

2018

Вишня І.М.,

Гунбіна С.Ю., керівники МО

4

 

 

1. Про хід атестації педагогічних працівників ліцею-інтернату у 2019 році. Лютий

2019

Вишня І.М.,

Гунбіна С.Ю., керівники МО

5 1. Про підсумки організаційно-методичної роботи педколективу ліцею-інтернату  у 2018/2019 навчальному році.

2. Про затвердження завдань для проведення ДПА в 9 класі

Квітень     2019 Вишня І.М.,

Гунбіна С.Ю., керівники МО