Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних наук

      2023-2024 навчальний рік

МЕТОДИЧНА ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ ХРЛІСП у 2023/2024 навчальному році: «Забезпечення якісною гуманітарною освітою в умовах особистісно-орієнтованого навчання та виховання учнів-спортсменів ХРЛІСП»

Мета: створення умов для формування всебічно розвиненої, гуманітарно освіченої особистості з високим рівнем соціалізації та активною громадянською позицію.

 1. Завдання:
 • Сприяти формуванню навичок логічно-понятійного мислення, свідомого ставлення до суспільних процесів;
 • Допомагати учням у засвоєнні цінностей суспільства, в якому вони живуть;
 • Створювати умови для формування навичок самоосвіти;
 • Заохочувати обдарованих дітей до розвитку своїх здібностей;
 • Впроваджувати індивідуальний підхід до кожного учня;
 • Впроваджувати національно-патріотичне виховання учнів-спортсменів.
 1. Умови реалізації:
 • Проведення уроків на високому навчально-методичному рівні;
  • Організація позаурочної виховної діяльності у вигляді предметних тижнів, екскурсій, загальноліцейних заходів;організація та проведення онлайн екскурсій, створення презентацій та навчальних роликів (за умови подовження терміну онлайн навчання);
  • Проведення предметних олімпіад;
  • Навчально-методична та психолого-педагогічна підготовка учнів до складання ДПА та ЗНО;
 • Зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів.
 1. Документація:
 • банк даних вчителів методичного об’єднання;
 • перелік тем самоосвіти вчителів методичного об’єднання;
 • план засідань вчителів методичного об’єднання;
 • протоколи засідань вчителів методичного об’єднання;
 • аналіз роботи за минулий рік;
 1. Змістом діяльності методичного об’єднання є:
 2. Планування й організація роботи методичного об’єднання:
 •  методична допомога при розробці календарного планування уроків;
 • Pрозробка методичного супроводу навчально-виховного процесу;
 •  розробка засобів поточного та підсумкового контролю успішності учнів;
 • планування та проведення предметних тижнів вчителями методичного об’єднання;
 1. Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання:
 •         підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки вчителів з питань психології та педагогіки навчально-виховного процесу;
 •  визначення й затвердження тем самоосвіти вчителів методичного об’єднання;
 • надання адресної методичної допомоги (групові, індивідуальні консультації).
 1. Здійснення аналізу якості навчально-виховного процесу:
 • стан виховання в процесі навчання;
 •  створення додаткового простору для самореалізації особистості у позаурочний час;
 •  науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 •  моніторинг рівня засвоєння знань учнів.
 1. Систематизація, узагальнення й пропаганда передового педагогічного досвіду:
 • розробка методичних рекомендацій з пріоритетних напрямків роботи;
 •  підготовка творчих звітів;
 •  обмін передовим педагогічним досвідом;

 

Дані про викладачів ГСД МОМО

тематика засідань ГСД

Перелік тем самоосвіти учителів МО ГСД