Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних наук

Дані про викладачів МО
Тема МО
МО тематика засідань
Теми самоосвіти вчителів

Проблема, над якою працює методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін:

“Забезпечення якісною гуманітарною освітою в умовах особистісно-орієнтованого навчання та виховання учнів-спортсменів Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю”.

Мета: створення умов для формування всебічно розвиненої, гуманітарно освіченої особистості з високим рівнем соціалізації та активною громадянською позицію.

1. Завдання:

  –  Сприяти формуванню навичок логічно-понятійного мислення, свідомого ставлення до суспільних процесів;

  –  Допомагати учням у засвоєнні цінностей суспільства, в якому вони живуть;

  –  Створювати умови для формування навичок самоосвіти;

  –  Заохочувати обдарованих дітей до розвитку своїх здібностей;

  –  Впроваджувати індивідуальний підхід до кожного учня.

2. Умови реалізації:

  –  Проведення уроків на високому навчально-методичному рівні;

  –  Організація позаурочної виховної діяльності у вигляді предметних тижнів, екскурсій, загальноліцейних заходів;

  –  Проведення предметних олімпіад;

  –  Навчально-методична та психолого-педагогічна підготовка учнів до складання ДПА та ЗНО;

  –  Зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів англійської мови та країнознавства й залучення учнів до виготовлення наочних засобів навчання;

3.  Документація:

  –  банк даних вчителів методичного об’єднання;

–  план проходження курсової перепідготовки вчителями методичного об’єднання;

–  перелік тем самоосвіти вчителів методичного об’єднання;

–  план засідань вчителів методичного об’єднання;

–  протоколи засідань вчителів методичного об’єднання;

–  аналіз роботи за минулий рік;

–  банк даних обдарованих дітей;

–  план роботи з обдарованими дітьми;

–  журнал взаємовідвідування уроків.

4.  Змістом діяльності методичного об’єднання є:

 1. Планування й організація роботи методичного об’єднання:

   –  розробка й затвердження календарного планування уроків;

–  розробка методичного супроводу навчально-виховного процесу;

–  розробка засобів поточного та підсумкового контролю успішності учнів;

–  планування та проведення предметних тижнів вчителями методичного об’єднання;

2. Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання:

–  підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки вчителів з питань психології та педагогіки навчально-виховного процесу;

–  визначення й затвердження тем самоосвіти вчителів методичного об’єднання;

–  надання адресної методичної допомоги (групові, індивідуальні консультації).

3. Здійснення аналізу якості навчально-виховного процесу:

   –  стан виховання в процесі навчання;

   –  створення додаткового простору для самореалізації особистості у позаурочний час;

   –  науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

   –  моніторинг рівня засвоєння знань учнів.

 4. Систематизація, узагальнення й пропаганда передового педагогічного досвіду:

   –  розробка методичних рекомендацій з пріоритетних напрямків роботи;

   –  підготовка творчих звітів, майстер-класів;

   – обмін передовим педагогічним досвідом.