Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних наук

Проблема, над якою працює методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін:

“Забезпечення якісною гуманітарною освітою в умовах особистісно-орієнтованого навчання та виховання учнів-спортсменів Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю”.

Мета: створення умов для формування всебічно розвиненої, гуманітарно освіченої особистості з високим рівнем соціалізації та активною громадянською позицію.

1. Завдання:

  –  Сприяти формуванню навичок логічно-понятійного мислення, свідомого ставлення до суспільних процесів;

  –  Допомагати учням у засвоєнні цінностей суспільства, в якому вони живуть;

  –  Створювати умови для формування навичок самоосвіти;

  –  Заохочувати обдарованих дітей до розвитку своїх здібностей;

  –  Впроваджувати індивідуальний підхід до кожного учня.

2. Умови реалізації:

  –  Проведення уроків на високому навчально-методичному рівні;

  –  Організація позаурочної виховної діяльності у вигляді предметних тижнів, екскурсій, загальноліцейних заходів;

  –  Проведення предметних олімпіад;

  –  Навчально-методична та психолого-педагогічна підготовка учнів до складання ДПА та ЗНО;

  –  Зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів англійської мови та країнознавства й залучення учнів до виготовлення наочних засобів навчання;

3.  Документація:

  –  банк даних вчителів методичного об’єднання;

–  план проходження курсової перепідготовки вчителями методичного об’єднання;

–  перелік тем самоосвіти вчителів методичного об’єднання;

–  план засідань вчителів методичного об’єднання;

–  протоколи засідань вчителів методичного об’єднання;

–  аналіз роботи за минулий рік;

–  банк даних обдарованих дітей;

–  план роботи з обдарованими дітьми;

–  журнал взаємовідвідування уроків.

4.  Змістом діяльності методичного об’єднання є:

 1. Планування й організація роботи методичного об’єднання:

   –  розробка й затвердження календарного планування уроків;

–  розробка методичного супроводу навчально-виховного процесу;

–  розробка засобів поточного та підсумкового контролю успішності учнів;

–  планування та проведення предметних тижнів вчителями методичного об’єднання;

2. Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання:

–  підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки вчителів з питань психології та педагогіки навчально-виховного процесу;

–  визначення й затвердження тем самоосвіти вчителів методичного об’єднання;

–  надання адресної методичної допомоги (групові, індивідуальні консультації).

3. Здійснення аналізу якості навчально-виховного процесу:

   –  стан виховання в процесі навчання;

   –  створення додаткового простору для самореалізації особистості у позаурочний час;

   –  науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

   –  моніторинг рівня засвоєння знань учнів.

 4. Систематизація, узагальнення й пропаганда передового педагогічного досвіду:

   –  розробка методичних рекомендацій з пріоритетних напрямків роботи;

   –  підготовка творчих звітів, майстер-класів;

   – обмін передовим педагогічним досвідом.

План засідань методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін

Зміст заходів Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 засідання (організаційно-інструктивне)
1 Про виконання плану роботи за минулий 2019/2020 навчальний рік серпень Рудчук В.Б.  
2 Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою  «Забезпечення якісною освітою учнів-спортсменів в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання» в умовах пандемії Рудчук В.Б.  
3 Про розгляд плану роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, календарно-тематичних планів учителів  Рудчук В.Б.  
4 Про вивчення рекомендацій щодо викладання предметів гуманітарного циклу в 2020/2021 навчальному році. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів Коваленко І.Г.  
5 Про розподіл доручень між членами МО Харитонова О.В.  

 

 

2 засідання
1 Про виконання попередніх рішень жовтень Рудчук В.Б.  
2 Про підготовку матеріалів до І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з  історії, української мови та літератури, англійської мови, зарубіжної літератури Відповідальні вчителі  
3 Обговорення єдиного орфографічного режиму Всі вчителі МО  
4 Про виховні предметні заходи Відповідальні вчителі  
5 Організація  системної   підготовки  учнів  до  проходження  ЗНО Рудчук В.Б.  
3 засідання
1 Про виконання попередніх рішень грудень Рудчук В.Б.  
2 Про аналіз участі учнів у І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з  історії, української мови та літератури, англійської мови, зарубіжної літератури  Рудчук В.Б., відповідальні вчителі  
3 Аналіз успішності учнів за І семестр Рудчук В.Б.  
4 Про стан виконання навчального плану і програм на кінець І семестру 2020/2021 навчального року Рудчук В.Б.  
5 Про виховні предметні заходи Відповідальні вчителі

 

 
4 засідання
1 Про виконання попередніх рішень січень Рудчук В.Б.  
2 Про аналіз участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з  історії, української мови та літератури, англійської мови, зарубіжної літератури Поліванова О.С.  
3 Про обговорення календарно-тематичного планування вчителів м/о на ІІ семестр Рудчук В.Б.  
4 Інтерактивні інноваційні технології на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін Харитонова О.В.  
5 засідання
1 Про виконання попередніх рішень травень Рудчук В.Б.  
2 Про організацію та проведення ДПА Рудчук В.Б.  
3 Про організаційні заходи по закінченню навчального року учнями перевідних класів Рудчук В.Б.  
4 Про підсумки роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін за 2020/2021 навчальний рік Рудчук В.Б.  

Відомості про вчителів МО суспільно-гуманітарних дисциплін станом на 2020/2021 н.р.

№ з\п ПІБ викладача МО Освіта, фах Кваліфікаційна категорія/педагогічне звання Загальний педстаж Останній рік проходження курсової перепідготовки Рік атестації Примітка
1 Бистров Олексій Миколайович Вища, ХДУ ім. Горького, історик. Викладач історії та суспільно-політичних дисциплін Вища 19 р. 2018 2019 Сумісник
2 Коваленко Ірина Григоріївна Вища, ХДУ ім. Горького, філолог, викладач рос. мови та л-ри;

Інститут перекваліфікації, вчитель укр. мови та л-ри.

Вища, старший вчитель 37 р. 2018 2019 Сумісник
3 Лимар Дар’я Олексіївна Вища, ХДПУ ім. Сковороди, учитель англійської і німецької мови та зарубіжної літератури Перша 14 р. 2018 2015  
4 Мороз Ганна Юріївна Вища, ХДУ ім. Горького, філолог, викладач рос. мови та л-ри; Вища 26 р. 2016 2016 Сумісник
5 Никита Тетяна Іванівна Вища, ХДІК, вчитель музики, народна художня творчість Друга 10 р. 2013 2013 У відпустці по догляду за дитиною
6 Поліванова Ольга Сергіївна Вища, ХДУ ім. Горького, філолог, викладач рос. мови та л-ри Вища 26 р. 2017 2017  
7 Рудчук Валентина Борисівна Вища, ХДУ ім.Горького, історик, викладач історії і суспільствознавства Вища, викладач-методист 36 р. 2018 2019 Сумісник
8 Харитонова Ольга Вікторівна Вища, ХДУ , історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін Вища 22 р. 2019 2017 Сумісник

Перелік тем самоосвіти учителів МО суспільно-гуманітарних дисциплін  на  2020/2021 навчальний рік.

№ з\п ПІБ учителів Предмет, що викладається Тема самоосвіти
1 Коваленко І.Г. Українська мова та література Інтегрований урок як фактор посилення мотивації до вивчення української мови та літератури, формування комунікативної компетентності мовної особистості
2 Лимар Д.О. Англійська мова Формування ключових компетентностей учнів на уроках англійської мови
3 Мороз Г.Ю. Зарубіжна література Метод творчого читання  як засіб формування широкої читацької компетентності учнів на уроках літератури
4 Никита Т.І. Музичне мистецтво, Художня культура Вплив музики на виховання патріотичної особистості
5 Бистров О.М. Захист України Особистісно-орієнтований підхід на уроках Захисту України і в позаурочних формах навчання
6 Поліванова О.С. Українська мова та література,

Мистецтво, Художня культура, Трудове навчання

Мовленнєва грамотність як елемент збереження національної культури
7 Рудчук В.Б. Історія України, Людина і світ Формування національної свідомості та світогляду духовно багатої особистості, здатної до самовизначення, самореалізації та самовдосконалення
8 Харитонова О.В. Всесвітня історія Виховання громадянської відповідальності в учня-спортсмена