Методичне об’єднання класних керівників та вихователів

Дані про викладачів МО
Тематика засідань на 2022-2023
Теми самоосвіти вчителів

Проблема, над якою працює методичне об’єднання класних керівників та вихователів:

Розвиток моральної, фізично здорової особистості, здатної до творчості та самовизначення

Мета: створення умов для формування творчої особистості, здатної до самореалізації та самовдосконалення

Кредо: Людина стає тим, хто він є, завдяки справі, яку робить

1. Завдання:

–     Сприяти формування свідомого ставлення дитини до свого здоров’я, як основи розумового, фізичного, морального розвитку

–     Допомагати учням у засвоєнні цінностей суспільства, в якому вони живуть

–     Надавати особистості широких можливостей вибору індивідуального розвитку та самореалізації

–     Організовувати виховний процес через органи учнівського самоврядування

–     Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки виховної роботи. Організація програмно-методичного супроводу виховної роботи, що сприяє удосконаленню й підвищенню ефективності виховної роботи в школі;

–     Інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу класних керівників, вихователів в рамках модернізації виховання;

–     Забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

–     Формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;

–     Озброення класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи;

–     Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів в класних колективах; всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;

–     Сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників;

–     Оцінювання виховної роботи членів педагогічного колективу;

–     Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.

2. Умови реалізації:

–     Організація цікавої позакласної діяльності

–     Прилучення батьків до спільної творчості з дітьми

–     Розвиток співпраці між молодшими та старшими учнями за допомогою активної участі в учнівському самоврядуванні

–     Розвиток спільної творчості між дітьми, вчителями, вихователями, тренерами

3. Документація:

–     банк даних членів методичного об’єднання;

–     річний план роботи методичного об’єднання;

–     протоколи засідань методичного об’єднання;

–     звіти за попередні роки

4. Змістом діяльності методичної комісії є:

1. Планування й організація роботи методичної комісії класних керівників, вихователів:

–     розробка й затвердження планів виховної роботи, циклограм діяльності класних керівників, програм індивідуального розвитку;

–     розробка методичного супроводу виховного процесу;

–     визначення й затвердження тематики роботи творчих груп класних керівників;

–     розробка методик (технік) й інструментарію виявлення результативності виховної роботи за усіма її напрямками.

2. Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання:

–     надання адресної методичної допомоги (групові, індивідуальні консультації, наставництво).

3. Здійснення аналізу якості виховного процесу

–     стан виховання в процесі навчання;

–     створення додаткового простору для самореалізації особистості у позаурочний час;

–     науково-методичне забезпечення виховного процесу;

–     формування виховної системи ліцею;

–     організація соціально-профілактичної роботи;

–     моніторинг рівня вихованості учнів.

4. Систематизація, узагальнення й пропаганда передового педагогічного досвіду:

–     організація методичних виставок;

–     розробка методичних рекомендацій з пріоритетних напрямків роботи;

–     підготовка творчих звітів, майстер-класів, педагогічних марафонів;

–     педагогічні читання;

–     семінари, тренінги, конференції.

5. Організація позаурочної діяльності.