Методичне об’єднання класних керівників та вихователів

Проблема, над якою працює методичне об’єднання класних керівників та вихователів:

Розвиток моральної, фізично здорової особистості, здатної до творчості та самовизначення

Мета: створення умов для формування творчої особистості, здатної до самореалізації та самовдосконалення

Кредо: Людина стає тим, хто він є, завдяки справі, яку робить

1. Завдання:

–     Сприяти формування свідомого ставлення дитини до свого здоров’я, як основи розумового, фізичного, морального розвитку

–     Допомагати учням у засвоєнні цінностей суспільства, в якому вони живуть

–     Надавати особистості широких можливостей вибору індивідуального розвитку та самореалізації

–     Організовувати виховний процес через органи учнівського самоврядування

2. Умови реалізації:

–     Організація цікавої позакласної діяльності

–     Прилучення батьків до спільної творчості з дітьми

–     Розвиток співпраці між молодшими та старшими учнями за допомогою активної участі в учнівському самоврядуванні

–     Розвиток спільної творчості між дітьми, вчителями, вихователями, тренерами

3. Документація:

–     банк даних членів методичного об’єднання;

–     річний план роботи методичного об’єднання;

–     протоколи засідань методичного об’єднання;

–     звіти за попередні роки

4. Змістом діяльності методичної комісії є:

1. Планування й організація роботи методичної комісії класних керівників, вихователів:

–     розробка й затвердження планів виховної роботи, циклограм діяльності класних керівників, програм індивідуального розвитку;

–     розробка методичного супроводу виховного процесу;

–     визначення й затвердження тематики роботи творчих груп класних керівників;

–     розробка методик (технік) й інструментарію виявлення результативності виховної роботи за усіма її напрямками.

2. Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання:

–     надання адресної методичної допомоги (групові, індивідуальні консультації, наставництво).

3. Здійснення аналізу якості виховного процесу

–     стан виховання в процесі навчання;

–     створення додаткового простору для самореалізації особистості у позаурочний час;

–     науково-методичне забезпечення виховного процесу;

–     формування виховної системи ліцею;

–     організація соціально-профілактичної роботи;

–     моніторинг рівня вихованості учнів.

4. Систематизація, узагальнення й пропаганда передового педагогічного досвіду:

–     організація методичних виставок;

–     розробка методичних рекомендацій з пріоритетних напрямків роботи;

–     підготовка творчих звітів, майстер-класів, педагогічних марафонів;

–     педагогічні читання;

–     семінари, тренінги, конференції.

5. Організація позаурочної діяльності.

Основні завдання МО:

–     підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки виховної роботи. Організація програмно-методичного супроводу виховної роботи, що сприяє удосконаленню й підвищенню ефективності виховної роботи в школі;

–     інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу класних керівників, вихователів в рамках модернізації виховання;

–     забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

–     формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;

–     озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи;

–     координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів в класних колективах; всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;

–     сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників;

–     оцінювання виховної роботи членів педагогічного колективу;

–     вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.

План роботи методичного об’єднання класних керівників та вихователів

№ з/п Заходи Терміни
1.                  Тема:Основні напрямки виховної роботи на 2019-2020 навчальний рік.

Мета: ознайомити класних керівників та вихователів з основними напрямками виховної роботи на новий навчальний рік, розкрити роль класного керівника та вихователя у впроваджені комплексної виховної програми, його функції, надати методичні рекомендації.

Форма проведення: семінар

Порядок денний

1.      Про аналіз роботи методичного об’єднання за 2018-2019 н.р. (голова МО Татаренкова В.А.)

2.      Про задачі ХРЛІСП, основні напрямки виховної роботи (методист з НВР Гунбіна С.Ю.)

3.      Про планування виховної роботи (методист з НВР Гунбіна С.Ю.)

4.      Про захист дітей від насилля «Школа – безпечне середовище» (психолог)

5.      Про нормативні документи на допомогу класному керівнику та вихователю (методист з НВР Гунбіна С.Ю.)

6.      Організаційні питання

·     Про затвердження методичної проблеми

·     Про обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання

·     Про затвердження плану роботи Школи молодого класного керівника та вихователя

·     Про планування основних виховних та святкових заходів на 2019-2020 н.р.

·     Про закріплення кімнат за вихователями. Обов’язки вихователя

Робота між засіданнями

·     Огляд новинок методичної літератури.

·     Анкетування

·     Робота над створенням згуртованого і працездатного колективу

·     Проведення відкритих виховних заходів

·     Планування роботи

·     Вивчення актуальних питань роботи класних керівників

Серпень
2.                  Тема:Планування роботи методичного об’єднання

Мета: визначення методичних тем, над упровадженням яких будуть працювати впродовж 2019/2020 навчального року, затвердження плану роботи

Форма проведення: семінар

Порядок денний

1.      Про визначення методичних тем, над упровадженням яких будуть працювати впродовж 2019/2020 навчального року (Методист Гунбіна С.Ю)

2.      Про затвердження плану роботи (Голова МО Татаренкова В.А)

3.      Про планування роботи з дітьми з неблагонадійних родин (Методист Гунбіна С.Ю)

Вересень
3.                  Тема:Вчитель – учень: налагодження партнерства та учнівського самоврядування. Системний підхід до розв’язання проблеми формування активної громадянської позиції учнів.

Мета: розробка шляхів розвитку ефективного учнівського самоврядування, знаходження точок дотику вчительської й дитячої організації, формування у педагогів уяви про можливі варіанти ефективної організації самоврядування у класному колективі та колективі здобувачів освіти

Форма роботи: семінар – практикум.

Питання для обговорення:

1. Про організацію ефективного функціонування органів учнівського самоврядування. Розподілення обов’язків між членами колективу, обрання координаторів фракцій(координатор учнівського самоврядування Лимар Д.О.)

2.  Про структури, діяльність та практичні поради для роботи з учнівським самоврядуванням (координатор учнівського самоврядування Лимар Д.О.)

3. Про аналіз учнівського самоврядування за попередні роки роботи (координатор учнівського самоврядування Лимар Д.О.)

4. Про організацію самоврядування у класах (класні керівники)

Робота між засіданнями

·              Рейди-перевірки кімнат, класів, уроків, щоденників

·              Організація  роботи учнівського самоврядування

·              Розвиток соціальних та громадських компетентностей здобувачів освіти через учнівське самоврядування.

·              Підготовка до виборів президента та проведення дня учнівського самоврядування

·              Аналіз  стану відвідування здобувачами освіти навчальних  занять.

·              Круглий стіл вихователів « Самопідготовка як інструмент формування такої ключової компетентності, як вміння навчатися впродовж життя». Обговорення шляхів, форм та методів пошуку та засвоєння нових знань, ефективного керування ресурсами здобувачами освіти

·              Підготовка та проведення відкритих заходів

·              Оформлення класних куточків

Жовтень
4.                  Тема: Педагогіка підтримки дитини: взаємодія школи, сім’ї й соціуму з профілактики девіантної поведінки здобувачів освіти. Удосконалення профілактичної та превентивної роботи.

Мета:Формування у класних керівників та вихователів установки на застосування технології педагогіки підтримки в роботі з дітьми девіантної поведінки й дітьми з функціонально неспроможних сімей.

Форма роботи: психолого-педагогічний семінар.

Питання для обговорення:

1. Про напрями профілактичної роботи. Звіт про роботу Ради профілактики (голова Ради профілактики Татаренкова В.А)

2.  Про вияв функціонально неспроможних сімей як засіб профілактики соціального сирітства. Робота з неблагонадійними родинами (звіти класних керівників)

3. Про запобігання та протидію домашньому насильству. Безпека та благополуччя дитини (психолог)

4. Про профілактику девіантної поведінки. Виявлення учнів схильних до девіантної поведінки (психолог)

Робота між засіданнями

·          Аналіз  стану відвідування учнями навчальних  занять.

·          Аналіз проведення батьківських зборів, обмін досвідом

·          Підготовка та організація місячника здоров’я (за окремим планом)

·          Робота з батьками

·          Контроль умов проживання учнів у гуртожитку. Рейди «Твоя особиста гігієна», «Генеральне прибирання місяця»

·          Відвідування та аналіз виховних заходів

·          Формування азбуки моральної культури особистості, навчання здобувачів освіти способів розв’язання конфліктів

·          Круглий стіл вихователів «Важливість режиму дня та дисципліни у формуванні особистості спортсменів»

Січень
5.                  Тема:Соціальні проблеми профорієнтації учнівської молоді.

Мета:Пошуки раціональних засобів організації профорієнтаційної роботи.

Форма проведення: семінар

Питання для обговорення:

1.   Про заходи направленні на професійну орієнтацію здобувачів освіти (звіти класних керівників)

2. Про роль класного керівника у розвитку ключових компетентностей (класний керівник Гунбіна С.Ю ).

3. Про аналіз працевлаштування випускників ХРЛІСП за минулі роки (методист Гунбіна С.Ю)

Робота між засіданнями

·      Діагностика професійних інтересів учнів

·      Організація екскурсій до ВНЗ

·      Контроль успішності здобувачів освіти класними керівниками

·      Підготовка та проведення заходів спрямованих на розвиток такої ключової компетентності, як підприємливість

Березень
6.                  Тема: Підведення підсумків виховної роботи за рік.

 Мета:Обмін досвідом. Удосконалення професійної майстерності класних керівників та вихователів в питаннях й організації розвиваючого дозвілля здобувачів освіти.

Задачі:

• провести аналіз виховної роботи за рік;

• виробити найбільш эффективні напрями работи на наступний рік

Форма проведения: круглий стіл.

Питання для обговорення:

1.  Про безпеку дитини та протидію насилля. Підсумки діагностики. (Психолог)

3.  Про роль шкільних традицій в становленні особистості.  Творчі звіти класних керівників та вихователів

4. Про підсумки роботи методичного обєднання класних керівників та вихователів (голова МО Татаренкова В.А.)

5. Про розгляд і узгодження методичних проблем і тем доповідей та методичних розробок на 2020-2021 навчальний рік.( методист Гунбіна С.Ю)

Робота між засіданнями

·           Планування роботи зі здобувачами освіти на 2020-2021 н.р.

·           Контроль успішності здобувачів освіти класними керівниками по закінченню 2-го семестру та навчального року

·           Підведення підсумків конкурсу «Наш клас –  це просто клас»

·           Підготовка до свята Останього дзвоника та Випускного

Травень – червень

Банк даних класних керівників та вихователів ХРЛІСП

п/п

Прізвище,

ім.’я, по батькові

Дата

народ-

ження

Освіта Фах Посада Пед.

Стаж

Рік курсової

підготовки

Рік

останньої

атестації

Категорія,

звання

Тема, над якою працює вихователь/класний керівник
1. Гунбіна

Світлана Юріївна

02.06

1974

 

Вища,

СДПІ

ім..А.С.Макаренка

Учитель

фізики та

математики

Класний керівник

Методист з  навчально-

виховної

роботи

Учитель фізики та

математики

20 2016

 

30.03.2017 Вища, старший учитель

 

Роль класного керівника у вихованні підлітків із девіантною поведінкою
2. Лимар

Дар’я Олексіївна

17.07

1986

Вища,

ХНПУ

ім.Г.С.Сковороди

Учитель

англійської

мови, німецької мови та

зарубіжної

літератури

Учитель

англійської

мови,

вихователь

11 2017 19.03.2015 Перша

 

Шляхи організації ефективного функціонування органів учнівського самоврядування
3 Никита

Тетяна Іванівна

01.02

1974

Вища,

Харківський

державний

інститут

культури

Керівник народного

хору,

викладач фахових

дисциплін

Учитель

музичного

мистецтва,

вихователь

10 2013 21.03.2013 Друга Формування творчої особистості
4 Підопригора

Вікторія Анатоліївна

13.12

1987

Вища,

ХДАФК

Магістр тренер-дослідник Вихователь 8 2017 26.03.2018  

Друга

Роль самоконтролю у процесі удосконалення особистості спортсмена
5 Полюхович Наталія Вікторівна 28.12. 1985 Вища,

ХНПУ

ім.Г.С.Сковороди

Вчитель історії та географії Класний керівник 8 2016 21.03.2016 Друга Сучасні виховні технології у системі роботи класного керівника
6 Раздольська

Вікторія

Володимирівна

09.06.1994 Вища,

ХГПА

Вчитель фізичної культури Вихователь 1 Спеціаліст Участь дітей у громадському житті країни
7 Татаренкова

Вікторія Анатоліївна

04.05

1963

Вища,

ХДІФК

Викладач-

тренер

Вихователь 34 2015 31.03. 2016 Вища Формування здорового способу життя
8 Ткаченко

Ганна

Василівна

11.06.1980 Вища,

ХДАФК

Магістр, тренер-дослідник Класний керівник 12 Спеціаліст Видатні педагоги сучасності про виховання школярів. Самоврядування у класі