Методичне об’єднання класних керівників та вихователів

2023-2024 навчальний рік

Проблема, над якою працює об’єднання класних керівників та вихователів у 2023-2024 н.р.

«Створення оптимальних умов для навчання, виховання та тренування учнів-вихованців спортивного ліцею-інтернату на національно-патріотичних засадах».

Мета: забезпечення зростання особистого потенціалу дитини (розумового, фізичного, культурного та соціального), підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, сім’янина, товариша.

Кредо: Спорт стає вихованням тоді, коли це улюблена справа кожного.

Завдання:

Першочергове завдання педагогічного колективу створити школу дружню до дитини без приниження і образ, школу, яка сприяє збереженню гідності дітей, школу, яка виховує вміння розуміти один одного і в якій панує атмосфера добра, школу яка навчає терпимому ставленню до відмінностей.

Питанню створення у ліцеї-інтернаті атмосфери довіри і взаємоповаги, де немає насильства та дискримінації, умов для захисту прав дитини і формування демократичних цінностей  приділялася найголовніша увага.

 • Сприяти формуванню свідомого ставлення дитини до свого здоров’я,як основи розумового,фізичного,морального розвитку
 • Допомагати учням у засвоєнні цінностей суспільства,в якому вони живуть
 • Надавати особистості широких можливостей вибору індивідуального розвитку та самореалізації
 • Організувати виховний прцес через органи учнівського самоврядування

Умови реалізації:

 • Організація цікавої позакласної діяльності
 • Прилучення батьків до спільної творчості з дітьми
 • Розвиток співпраці між молодшими та старшими учнями за допомогою активної участі в учнівському самоврядуванні
 • Розвиток спільної творчості між дітьми,вчителями,вихователями,тренерами

Документація:

      Банк даних членів методичного об’єднання;

       Річний план роботи методичного об’єднання;

       Протоколи засідань методичного об’єднання;

       Звіти за попередні роки

Змістом діяльності методичної комісії є:

 1. Планування й організація роботи методичної комісії класних керівників, вихователів:

       Розробка й затвердження планів виховної роботи, циклограм діяльності класних керівників, програм індивідуального розвитку,

       Розробка методичного супроводу виховного процесу,

       Розробка методик (технік) і інструментарію виявлення результативності виховної роботи за усіма її напрямками.

 1. Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання:

       Надання адресної методичної допомоги ( групові, індивідуальні консультації наставництво).

 1. Здійснення аналізу якості виховного процесу:

       Стан виховання в процесі навчання;

       Створення додаткового простору для самореалізації особистості у позаурочний час;

       Науково-методичне забезпечення виховного процесу;

       Формування виховної системи ліцею;

       Організація соціально- профілактичної роботи;

       Моніторинг рівня вихованости учнів.

 1. Систематизація, узагальнення й пропаганда передового педагогічного досвіду:

       Організація методичних виставок;

       Розробка методичних рекомендацій з пріоритетних напрямків роботи;

       Підготовка творчих звітів, майстер-класів, педагогічних марафонів;

       Педагогічні читання;

       Семінари, тренінги, конференції.

 1. Організація позаурочної діяльності.

Основні завдання МО:

       Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки виховної роботи. Організація програмно-методичного супроводу виховної роботи, що сприяє удосконаленню й підвищенню ефективності виховної роботи в школі;

       Інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу класних керівників, вихователів в рамках модернізації виховання;

       Забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання соціалізації учнів;

       Формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;

       Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи;

       Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів в класних колективах; всебічний розвиток індивідуальності дитини на основ виявлення  її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;

       Сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників ;

       Оцінювання виховної роботи ленів педагогічного колективу;

       Вивчення ,узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.

Теми самоосвіти вчителів

МО тематика засідань на 2023-2024

Теми самоосвіти вчителів