Правила прийому до ХРЛІСП

ПРИХОДЬ ДО НАС!!! Ми чекаємо на ТЕБЕ!!!!

Увага!!! Спортивний ліцей оголошує набір на 2024/2025 навчальний рік.

Прийом документів у 2024 році здійснюється онлайн та офлайн.

Заяви до вступу приймаються з 10.00 годин

Щодо питань вступу до ліцею дзвоніть за тел. 066 139 28 46

(067) 27-55-069 методист спортивного відділення Карікова Наталія Володимирівна,

(099) 633-34-17 в.о директора Галашко Микола Іванович


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЛІЦЕЮ

 1. Загальні положення

1.1. Харківський республіканський ліцей-інтернат спортивного профілю (далі – ХРЛІСП) – заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, який забезпечує відбір та спортивну підготовку обдарованих дітей та молоді, створює  умови для розвитку їх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих  спортивних результатів та поповнення національних збірних команд України у поєднанні із здобуттям учнями відповідної базової та повної загальної середньої освіти. ХРЛІСП проводить конкурсний набір учнів, які мають рівень спортивної підготовки, що відповідає Типовому навчальному плану з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю на 2016-2021 роки, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.07.2016 р. за № 389, та забезпечує поглиблену спортивну підготовку з таких видів спорту: легка атлетика, бокс, боротьба греко-римська  та стрибки на батуті. Мова навчання – українська.

1.2.  Вихованці ХРЛІСП забезпечуються безкоштовним житлом у гуртожитку, харчуванням за встановленими нормами, спортивним інвентарем, медичним обслуговуванням.

1.3. Приймання учнів до ХРЛІСП здійснюється на конкурсній основі.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Правила прийому оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні ХРЛІСП.  Зміст  оголошення  доводиться  до  відома населення через сайт закладу.

2.2. Для відбору та прийому учнів в ХРЛІСП створюється приймальна комісія,  склад якої затверджується наказом директора ХРЛІСП за погодженням з радою ХРЛІСП. Головою комісії є директор ХРЛІСП. До складу приймальної комісії входять методисти спортивного відділення, вчителі зі спорту, представники спортивних організацій, педагогічні працівники, практичний психолог і медпрацівники ліцею-інтернату.

2.3. Конкурсні випробування в рамках основного конкурсу приймання для учнів (вихованців), які вступають до 8-го та 10-го класу ХРЛІСП, проводяться із загальної та спецільної фізичної підготовки.

2.4. Випробування в рамках основного конкурсу приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень). За наявності вільних місць проводиться додаткове конкурсне приймання до 8-11-х класів (серпень).

2.5. Конкурсний прийом учнів до 8 та 10 класу складає не більше 25 осіб; до 9 та 11 класу здійснюється за умови наявності вільних місць (не більше 25 осіб у кожному класі та загальній кількості не більше 100 осіб в усіх класах).

2.6. Зарахування учнів до 8-11-х класів проводиться наказом директора ХРЛІСП після здачі конкурсних випробувань не пізніше, ніж за тиждень до початку навчального року, відповідно до рішення приймальної комісії на підставі результатів конкурсних випробувань, медичного огляду, співбесіди з членами приймальної комісії.

2.7. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися  протягом  навчального року за наявності вільних місць на спортивному відділенні та в класі за таких самих умов, що й основне.

2.8. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі:

– заяви батьків, або осіб, які їх замінюють,  що  подається  на  ім’я  директора ХРЛІСП;

– табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту;

– довідки лікаря про дозвіл брати участь у контрольних випробуваннях із фізичної підготовки;

– свідоцтва про народження (паспорта).

2.9. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраного виду спорту.

2.10. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів проводяться із загальної та спеціальної фізичної підготовки. Результати оцінюються згідно з контрольними нормативами навчальних програм з видів спорту для Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю.

3.2. Для участі у конкурсних випробуваннях необхідно мати спортивний одяг, спортивне взуття та документи згідно п.2.8 та 2.9 чинних правил.

3.3. За особливими умовами (співбесіда) зараховуються до 8-11 класів ХРЛІСП наступні абітурієнти:

– особи, які дійсно належать до основного складу збірної команди України, кандидатів та резервного складу збірної команди України;

– особи, які дійсно є переможцями, призерами та фіналістами всеукраїнських змагань з видів спорту затвердженої спеціалізації ХРЛІСП.

3.4. Результати  конкурсних  випробувань  оформляються у вигляді  протоколів приймальної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.5. Результати конкурсного випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення.

3.6. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних  випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ХРЛІСП.

3.7. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин,  до  наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування

4.1. При зарахуванні до ХРЛІСП обов’язковим є виконання вимог спортивної підготовленості учня на початок навчального року, установлених Типовим навчальним планом з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю на 2016-2020 навчальні роки, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Невиконання цих вимог є підставою для відмови учню в зарахуванні до ХРЛІСП.

4.2. До додаткового контингенту ХРЛІСП зараховуються учні згідно з Типовим навчальним планом з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю на 2016-2020 навчальні роки, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та  спорту України  відповідно до загальної чисельності учнів ХРЛІСП на 2017-2018 навчальні роки, які за рівнем спортивної підготовки повинні входити до складу національних збірних команд України та займатися видом спорту, з якого в ліцеї-інтернаті не створено спортивного відділення.

4.3. Обов’язковою умовою для абітурієнтів при вступі до ХРЛІСП є поглиблений медичний огляд, результати якого можуть бути підставою для відмови у їх зарахуванні. Поглиблений медичний огляд проводиться в спеціалізованих медичних закладах за місцем проживання. За потребою учні направляються на консультацію до лікарів-спеціалістів в інші медичні установи.

4.4. До навчання у 8-11-х класах ХРЛІСП приймаються юнаки та дівчата, громадяни України, які виконали вимоги конкурсних випробувань та мають:

– відповідний рівень спортивно-технічної підготовленості, що відповідає Типовому навчальному плану з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю на 2016-2020 навчальні роки, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, і програмам підготовки у спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю;

– фізичні можливості, стан здоров’я, що дозволяють переносити фізичні навантаження за програмами підготовки у спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю та збірних команд України відповідної вікової групи;

– середній бал табелю вступників за останній навчальний рік або свідоцтва про базову загальну середню освіту при вступі до 10 класу повинен бути не нижче 5 балів;

– як виняток, для вступників, які належать до складу збірної команди області, України, є переможцями, призерами та фіналістами всеукраїнських змагань з видів спорту, середній бал табелю за останній навчальний рік або свідоцтва про базову загальну середню освіту при вступі до 10 класу повинен бути не нижче 4 балів.

4.5. Учні, які пройшли конкурсний відбір, повинні подати до адміністрації ХРЛІСП наступні документи для зарахування:

  • медичні додатки:

 – шкільна медична карта;

 – форма 086;

 – форма 063 (2 екземпляри, обидва з мокрою печаткою);

– довідка від педіатра про диспансерний облік;

– довідка від педіатра про епідеміологічне оточення з дільничної поліклініки не раніше ніж за три доби до моменту прибуття;

– ультразвукове дослідження серця;

– електрокардіограма;

– клінічний аналіз крові, сечі;

– довідка із туберкульозного диспансеру;

– ФОГК (з 15 років);

  • зошит 24 аркуші;
  • особова справа учня;
  • табель успішності / свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  • характеристика;
  • оригінал та 2 копії свідоцтва про народження (паспорта);
  • фотокартки 3х4 – 6 штук;
  • оригінал та 2 копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • оригінал (копію) наказу про присвоєння спортивного розряду (за наявності).

Наказ про зарахування учнів видається після подання всіх необхідних документів.

 4.6. Учні,  згідно з рейтингом, зараховуються до ХРЛІСП наказом директора відповідно до рішення приймальної комісії на підставі результатів конкурсних випробувань, медичного огляду, співбесіди з членами приймальної комісії. При виникненні рівної конкурсної ситуації перевагу при зарахуванні отримують учні, які мають кращі результати в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях у минулому та поточному році.

4.7. Для розгляду апеляцій за результатами конкурсних випробувань в ХРЛІСП  наказом директора створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається навчальним закладом. Якщо  учні,  їх батьки або особи,  які їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.8. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.9. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, з ХРЛІСП відраховуються. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали  конкурсні випробування і не пройшли за конкурсом на навчання до ХРЛІСП.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Контроль за дотриманням правил прийому до Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю здійснює  Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту України, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.


 ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ЗА ТЕСТАМИ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З ОБРАНОГО ВИДУ СПОРТУ ВІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ, ВСТАНОВЛЕНИХ ТИПОВИМ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ, ПРИ ЗАРАХУВАННІ ДО ХРЛІСП

   Тести із загальної фізичної підготовки для вступу на всі спортивні відділення.

– біг 60 м;

– біг 300 м (дівчата);

– біг 500 м (юнаки);

– стрибок у довжину з місця;

– згинання-розгинання рук в упорі лежачі (дівчата);

– підтягування на поперечині (юнаки).

   Практичні завдання з обраного виду спорту, спеціальна фізична підготовка.

  Вступники на відділення легкої атлетики складають одне практичне завдання з наданих видів легкої атлетики на вибір:

– спринтерський біг:  – 60 м;

                                    – 60 м з бар’єрами;

                                    – 100 м;

                                    – 100 м з бар’єрами (дівчата);

                                    – 110 м з бар’єрами (юнаки);

                                    – 200 м;

                                    – 400 м.

– види витривалості: – 800 м;

                                    – 1500 м.

– види стрибків: – в висоту;

                            – в довжину;

                            – потрійний.

– види метань: – ядро;

                          – спис;

                          – диск.

  Оцінування здійснюється за дванадцятибальною шкалою. Високим балом оцінюється результат, що відповідає Типовому навчальному плану з видів спорту для спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю на 2016-2020 навчальні роки, а саме:

8 клас

– спринтерський біг: юнаки – 1 юнацький розряд, дівчата – ІІІ розряд;

– види витривальсті: юнаки – 2 юнацький розряд, дівчата – 1 юнацький розряд;

– види стрибків: юнаки та дівчата – 1 юнацький розряд;

– види метань: юнаки та дівчата – виконання контрольних нормативів.

9 клас

– спринтерський біг: юнаки та дівчата – ІІІ розряд;

– види витривальсті: юнаки – 1 юнацький розряд, дівчата – ІІІ розряд;

– види стрибків: юнаки та дівчата – ІІІ розряд;

– види метань: юнаки та дівчата – 1 юнацький розряд.

10 клас

– спринтерський біг: юнаки та дівчата – ІІ розряд;

– види витривальсті: юнаки – ІІІ розряд, дівчата – ІІ розряд;

– види стрибків: юнаки та дівчата – ІІ розряд;

– види метань: юнаки та дівчата – ІІІ розряд.

11 клас

– спринтерський біг: юнаки та дівчата – І розряд;

– види витривальсті: юнаки та дівчата – ІІ розряд;

– види стрибків: юнаки та дівчата – І розряд;

– види метань: юнаки та дівчата – ІІ розряд.

  Практичними завданнями з боксу є перекиди вперед-назад за 30 сек., стрибки на скакалці за 2 хв., нанесення ударів за 15 сек. лівою та правою рукою. Оцінування здійснюється за дванадцятибальною шкалою.

Підготовленість вступників до 8-10 класів повинна відповідати 1 юнацькому розряду, до 11 класу – І розряду.

  Практичними завданнями з греко-римської боротьби є вставання зі стійки на борцівський міст за 30 сек., кидки манекена за 30 сек., проведення борцівської сутички 3 періода по 2 хвилини. Оцінування здійснюється за дванадцятибальною шкалою.

Підготовленість вступників до 8-10 класів повинна відповідати 1 юнацькому розряду, до 11 класу – І розряду.

   Практичними завданнями зі стрибків на батуті є вправи на гнучкість (шпагат, місток, складка) та акробатичні вправи. Оцінування здійснюється за дванадцятибальною шкалою.

Підготовленість вступників повинна відповідати спортивному розряду “кандидат у майстри спорту”.