Інформація та документи про діяльність ХРЛІСП

Розділ створено відповідно до статті 30 “Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти” Закону України “Про освіту”

І.  Статут та свідоцтво про атестацію ХРЛІСП

ІІ. Структура та органи управління ХРЛІСП

ІІІ. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами та штатний розпис

ІV. Освітні програми, що реалізуються в ХРЛІСП та перелік освітніх компонентів 

V. Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ХРЛІСП

VI. Мова освітнього процесу

VII. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

VIII. Матеріально-технічне забезпечення ХРЛІСП

IX. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

X. Результати моніторінгу якості освіти

XI. Річний звіт про діяльність ХРЛІСП

XII. Правила прийому до ХРЛІСП

XIII. Умови доступності ХРЛІСП для навчання осіб з особливими освітніми потребами

XIV. Розмір плати за навчання

XV. Кошторис навчального закладу

XVI. Колективний договір ХРЛІСП 2019-2021 

XVIІ. Графік прийому громадян адміністративно-управляючим персоналом ХРЛІСП

 XVIІІ. Перелік додадкових та інших освітніх послуг ХРЛІСП

XІV. Фінансово-господарська діяльність