Методичне об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін

Методичне об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін працює над темою:

«Застосування інтерактивних інноваційних технологій на уроках  природничо-математичного циклу  з метою забезпечення якісною освітою учнів-спортсменів».

 

Основними завданнями методичної роботи м/о вчителів природничо-математичного циклу слід вважати:

·        задоволення потреб учнів в інтелектуальному, культурному й моральному розвитку;

·        формування  у дітей зацікавленості до предметів природничо-математичного циклу, поглиблення знань з предметів, розширення їх світогляду;

·        організація й проведення на високому професійному рівні навчально-виховної, методичної роботи  ;

·        удосконалювання методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;

·        підвищення педагогічної кваліфікації вчителів;

·        організація й проведення роботи щодо професійної орієнтації випускників і підготовка їх до вступу у вищі навчальні заклади;

·        засвоїти новий зміст, технології та методи педагогічної діяльності зі свого предмета, напряму роботи;

·        брати активну участь у виявленні обдарованих дітей та роботи з ними;

·        вивчати та аналізувати стан викладання предмета свого профілю (виховного процесу);

·        проводити огляди кабінетів, конкурси педагогічної майстерності серед педагогів методичного об’єднання ;

Тематика засідань методичного об’єднання

Зміст заходів

 

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1 засідання (організаційно-інструктивне)

1 Про виконання плану роботи за минулий навчальний рік  серпень Балабай О.В.,  
2 Про звітування вчителів щодо реалізації тем самоосвіти за минулий навчальний рік, обговорення річних планів самоосвіти вчителів м/о на новий навчальний рік Балабай О.В.,  
3. Про розгляд плану роботи методичного об’єднання вчителів природничо- математичних дисциплін, календарно-тематичних планів учителів. Балабай  О.В.,  
4. Про вивчення рекомендацій щодо викладання предметів природничого циклу в новому навчальному році. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів. Гунбіна С.Ю.  
5. Про взаємоперевірку готовності кабінетів до нового навчального року Гунбіна С.Ю.  
6. Про розподіл доручень між членами м/о
7. Про виконання вимог безпеки життєдіяльності  та  охорони праці учасників навчально-виховного процесу Балабай О.В.  

2 засідання

1

Про виконання попередніх рішень жовтень Балабай О.В.  

2

Про підготовку матеріалів до І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології,хімії,екології, математики, географії Гунбіна С.Ю.  

3

 Організація системної підготовки учнів до проходження ЗНО. Балабай О.В.  

3 засідання

1 Про виконання попередніх рішень грудень Балабай О.В.  
2 Про аналіз участі учнів у I етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології,географії, хімії, екології, математики, інформатики Балабай О.В.  
3. Аналіз успішності учнів за I семестр. Гунбіна С.Ю.  
4. Про стан виконання навчального плану і програм на кінець І семестру Балабай О.В.  

4 засідання

1. Про виконання попередніх рішень січень Балабай О.В.  
2. Аналіз участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, математики, географії, хімії, екології Губіна С.Ю.  
3 Про обговорення календарно-тематичного планування вчителів м/о на ІІ семестр Кравченко Н.О.  
4 Про огляд новинок методичної, психолого-педагогічної літератури Вишня І.Г.  
5 Застосування інтерактивних інноваційних технологій на уроках хімії та біології з метою забезпечення якісною освітою учнів спортсменів. Презентація вчителя, що атестується. Балабай О.В.  

5 засідання

1 Про виконання попередніх рішень квітень Балабай О.В.  
2 Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчанні біології, хімії, географії, математики Рудаков Ю.В.  
3 Про роботу щодо реалізації с.10 Конституції Закону України «Про мови…» та інших нормативних документів з питань розвитку та впровадження державної мови у поточному навчальному році. Гунбіна С.Ю.  
4 Про організацію і проведення ДПА. Гунбіна С.Ю.  
5. Про організаційні заходи по закінченню навчального року учнями перевідних класів та проведенню навчальних екскурсій та практики   Гунбіна С.Ю.  
6. Про підсумки  роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін   Балабай О.В.  

Склад  шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін

№ п/п ПІБ вчителя Рік народження Предмет, що викладає Освіта, що і коли закінчив Рік прийняття на роботу в ХРЛІСП Кваліфікаційна категорія Дата останньої атестації
1. Гунбіна Світлана Юріївна 02.061974 Фізика, астрономія математика Вища Сумський
державний педагогічний
інститут ім.А.С.Макаренка
1996
1999 вища 31.03.2011
2. Балабай Олена Вячеславівна 12.141976 Біологія ХіміяЕкологіяОснови здоров’я

Захист Вітчизни

Вища
Харківський державний педагогічний
університет
ім.Г.С.Сковороди
1998
2000 вища 01.04.2010
3. Кравченко Наталія Олексіївна 

 

 

27.091967 географія ВищаХарківський державний університет ім.Горького1993 2013 вища 2010
4. Рудаков Юрій Володимирович 11.111987 Математика інформатика Вища Харківський державний педагогічний університетім.Г.С.Сковороди2008 2009 II категорія 27.03.2014
5. Вишня Ірина Геннадіївна 27.091951 Математика Вища Харківський державний педагогічний інститутім.Г.С.Сковороди1973 2014 спеціаліст  

КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

Захід

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1 Проведення моніторингових досліджень стану викладання математики, хімії,біології. впродовж року Гунбіна С.Ю.  
2 Аналіз семестрових статистичних звітів вчителів Грудень, червень Вчителі м/о  

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, НАД РОЗВ’ЯЗАННЯМ ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ ВЧИТЕЛІ

№ з/п

ПІБ учителя

Педагогічний стаж

Результати останньої атестації

Методична проблема, над якою працює вчитель

1 Гунбіна Світлана Юріївна

17 років

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

Активні форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики
2 Балабай Олена Вячеславівна

15 років

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

Застосування інтерактивних інноваційних технологій на уроках хімії та біології з метою забезпечення якісною освітою учнів-спортсменів
3  Кравченко Наталія Олексіївна

29 років

Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

Застосування інтерактивних інноваційних технологій при вивченні географії
4 Рудаков Юрій Володимирович

6 років

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  II категорії»

Застосування сучасних комп’ютерних технологій в процесі вивчення математики
5 Вишня Ірина Геннадіївна

35 років

  Застосування інтерактивних інноваційних технологій при вивченні математики