Екскурсії ХРЛІСПу

В ХРЛІСП, наприкінці навчального року, з метою поглиблення знань з предметів природничо-математичного, суспільно – гуманітарного циклу  та розширення кругозору було проведено навчально – виховні та розважальні екскурсії.